Menu

Grønn selvtillit på Vestlandet

I overkant av én av tre personer på Vestlandet mener selv at de er mer opptatt av miljø og klima enn en tenkt gjennomsnittsnordmann. Nasjonalt svarer like under to av fem at de er grønnere enn snittet

Av Eirin Marthinussen | 30.11.2016 12:24:04

Bare én av seks vestlendinger mener de ligger under snittet. Dette viser en ny befolkningsundersøkelse gjennomført av YouGov for Grønt Punkt.

Den grønne selvtroen gjør seg gjeldende i alle aldersgrupper og samfunnslag, og den kjenner heller ingen geografiske grenser. Imidlertid er det noen grupper av befolkningen nasjonalt sett som utmerker seg med spesielt høy grønn selvtillit, deriblant småbarnsfamilier, uetablerte voksne samt høyskole- og universitetsutdannede.

Det grønne selvbildet trives dessuten ekstra godt i Nord-Norge, trønderfylkene og på Sørlandet.