Menu
Foto: gravegutta.no

Gravearbeid i Spannavegen

Det blir gravearbeid ved krysset Storasundgata/Spannavegen, til Rossabø skole frem til desember 2017. Anleggsområdet vil bli inngjerdet og avstengt.

Av admin | 24.04.2017 12:57:32

Det skal ikke lenger vil være en felles rørledning med både overvann og kloakk, men atskilte rørledninger for overvann og spillvann.

Sykkel- og gangstien på østsiden av Spannavegen stenges det meste av anleggsperioden. Det vil også være noen kortere perioder der Spannavegen stenges.

Dette skriver Haugesund Kommune på sine hjemmesider.