Menu

Gratis klimakvoter til Kårstø

Gasskraftverket Kårstø skal få 320.000 gratis klimakvoter i året. Det er en av konsekvensene av den nye klimakvoteloven som regjeringen i dag sendte til Stortinget.

Av admin | 12.12.2008 14:09:44

Formålet med lovendringen er å imøtekomme innvendingene fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. Samtidig med oversendelsen til Stortinget sendes en revidert plan for tildeling av kvoter til ESA for godkjenning.

Naturkraft Kårstø må ifølge ESA regnes som en eksisterende virksomhet.

Gasskraftverket på Kårstø er derfor én av de ti virksomhetene som vil få tildelt kvoter vederlagsfritt. Forslaget innebærer at kraftverket vil få tildelt om lag 320 000 kvoter vederlagsfritt per år i perioden 2008-2012.

Det norske kvotesystemet har lagt opp til at landbasert virksomhet skal få tildelt kvoter basert på sine utslipp i perioden 1998-2001 når det knyttes til EUs kvotesystem for 2008-2012.

Imidlertid har dette medført at bedrifter som startet opp etter 1. januar 2002 ikke får noen gratiskvoter.

? Det er ingen miljømessig begrunnelse for denne forskjellsbehandlingen, konkluderte ESA.

Av Egil Kr. Solberg | 12.12.2008 kl.14:0