Menu
Sparebank 1 SR-Bank Karmsund

Godt resultat for SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 487 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2016.

Av Egil M Solberg | 27.04.2016 19:49:31

SpareBank 1 SR-Bank ASA opplyser i en pressemelding at det gode resultatet er preget av lavere kostnader, stabile driftsinntekter, moderate tap og fall i inntekter fra bankens finansielle investeringer.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 487 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2016, mot 628 millioner kroner i sammen periode i fjor.

Ren kjernekapitaldekning pr. 31. mars 2016 ble 13,4 %. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 9 % sammenlignet med 12,7 % i samme periode i 2015.

– Jeg er godt fornøyd med kvartalets resultat, spesielt sett i lys av at effektiviteten i konsernet fortsetter å øke. Dette kommer tydelig fram gjennom et redusert kostnadsnivå på 7,2 prosent i løpet av det siste året, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.