Menu
Sparebank 1 SR-Bank Karmsund
Arkivbilde

Godt resultat for SpareBank 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA oppnådde et resultat før skatt på 2.146 millioner kroner i 2015.

Av Egil M Solberg | 04.02.2016 11:26:42

Resultatet preges av fortsatt god kostandskontroll, stabile driftsinntekter, lavere inntekter fra finansielle investeringer og moderate tap, heter det i en pressemelding.

Ren kjernekapitaldekning har i løpet av året styrket seg fra 11,5 % til 13,3 % pr. 31. desember 2015.

– Jeg er godt fornøyd med resultatet som blant annet skyldes at vi gjennom året har jobbet målbevisst med å få ned kostnadene, øke inntektene og sørge for å styrke kvaliteten i vår utlånsportefølje, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.