Menu
FOTO: Colourbox

Godt over 6 timer fri

På en gjennomsnittsdag har voksne i Norge 6 timer og 19 minutter fri, da er også husarbeide og spising unnagjort.

Av admin | 26.07.2017 05:56:21

Halvparten av oss er svært fornøyd med tiden vi har til rådighet, viser undersøkelsen.

Fritiden er noenlunde likt fordelt, menn har i snitt sju minutter mer fri hver dag enn kvinner.

Dette viser tall fra SSB.