Menu
lanbruk bonde

Godt år for landbruket

Godt vær i fjor førte til vekst for melke- og sauebøndene på Haugalandet og i Sunnhordland. Det opplyser Tveit Regnskap i sin årlige rapport.

Av Egil M Solberg | 05.10.2015 15:09:34

Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste en oppgang på rundt 47.000 kroner fra 2013 til 2014.

Analysen av rekneskapsmaterialet for 2014 viser en positiv utvikling for stort sett alle produksjonene. Spesielt melkeproduksjonen har styrket lønnsomheten, men sau og gris viser også en god utvikling. For enkelte av produksjonene er økningen på over 30 % fra 2013 til 2014 – målt i dekningsbidrag.

Mye av resultatløftet må tilskrives en fin sommer, som resulterte i et godt forår og yterike kulturbeite/fjellbeiter.

Til og med grisen nytte godt av sommervarmen – en produksjon som normalt er lite væravhengig. Det gode været førte til en eventyrlig grillsesong, og et pangsalg for grisekjøttet.

Tallene er hentet fra regnskapene til i alt 239 landbruk på Haugalandet og i Sunnhordland.