Menu

Gode tall for Radio Haugaland

I TNS Gallups lytterundersøkelser for de 10 siste årene kommer Radio Haugaland ut med svært gode tall. Radio Haugaland har i undersøkelsene en gjennomsnittlig ukentlig oppslutning på mer enn 40 %.

Av admin | 06.01.2010 21:44:48

I aldersfordeling kommer det klart frem at Radio Haugaland er en radiokanal som når bredt i befolkningen. Det er i dag flere i alderen 40-60 som lytter daglig, enn det er blant unge mellom 12 og 20 år.

Undersøkelsen er basert på 354 spurte i kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord.

Aldersfordelt lytteroppslutning

Av Arnstein Jensen | 06.01.2010 kl.21:40