Menu

Gode resultater i Helse Fonna

Antallet korridorpasienter har gått ned i Helse Fonna det siste året. Ventetiden for alle behandlede pasienter har gått ned og er i snitt på 55 dager. Samtidig han helseforetaket vise til overskudd.

Av Egil M Solberg | 18.11.2016 14:49:31

Det var 3 pasienter på ventelistene i foretaket som har ventet mer enn et år. 53 pasienter hadde ventet mer enn 6 måneder.

I dag ble også økonomistatus lagt frem for styret. Regnskapstallene viser at foretaket i perioden hadde et overskudd på 2,6 millioner kroner.