Menu

Gode resultater for SKL

Driftsresultat etter første halvår ble på hele 191,9 millioner kroner for Sunnhordland Kraftlag (SKL).

Av Egil M Solberg | 28.08.2017 17:31:35

Egenkapitalen i selskapet er også styrket. Den var på 61,9 % etter første halvår i år, mot 59,5% på samme tid i 2016.

Det er gjort ny- og reinvesteringer for 37,4 mill kroner innenfor heleide kraftverk, mens det i perioden er gitt lån og tilført egenkapital med totalt 12,1 mill kroner i forbindelse med bygging av småkraftverk organisert i ikke-konsoliderte selskap.

Det er i perioden idriftsatt to småkraftverk med årlig produksjon på totalt 25,5 GWh.

Takker for seg
Magne Heimvik slutter som adm direktør i SKL. Han ble 62 år i april i år, og har etter arbeidsavtalen nådd pensjonsalder.

Styret ble informert i dagens møte og starter nå arbeidet med å ansettelsen av ny direktør, heter det i en pressemelding.