Menu
Faksimile fra Finansavisen i dag

Gode resultater for Seglem

Finanskrisen påførte Trygve Seglem milliardtap. Nå er skottene tettet, og på tre år har Haugesund-rederen tjent en milliard kroner på oljefraktvirksomheten, skriver Finansavisen.

Av Egil M Solberg | 06.04.2016 11:50:23

– Med vår posisjon burde det kun være oppside. Vi har ingen ingen utfordringer finansielt, lange kontrakter med solide motparter, og kommer med løsninger som styrker markedsposisjonen vår, sier Trygve Seglem til avisa.

I løpet av kort tid har Haugesund-rederen bygget opp verdens nest største bøyelasterflåte – skip som frakter olje fra oljeinstallasjoner til havs inn til raffinerianlegg i havnene, skriver avisa i dag.