Menu
sammenslåing vestlandsfylke

God framdrift for ny Vestlandsregion

Hordaland, Rogaland og Sogn- og Fjordane er godt i gang med forhandlingene om en ny Vestlandsregion.

Av Egil M Solberg | 20.08.2016 15:54:30

Forhandlingsutvalget diskuterte målet for etablering, utviklinger av tjenester og oppgaver, økonomi, og omstillingsavtale for ansatte i forhandlingsmøtet.

– Vi er sikre på at vi skal greie å jobbe fram et godt beslutningsgrunnlag som kan legge fundamentet for en Vestlandsregion, sier de tre fylkesordførerne Anne Gine Hestetun, Solveig Ege Tengesdal og Jenny Følling.

Forhandlingene skal lede fram til en felles intensjonsplan. Intensjonsplanen legges fram til behandling i de tre fylkestingene i oktober.

I desember behandler de tre fylkestingene etableringen av en ny region.