Menu
Illustrasjonsbilde: Hydro Karmøy

God drift ved Hydro Karmøy

Stabil og god drift sikret et overskudd før renter og skatt på 95 millioner kroner for aluminiumprodusenten Hydro Karmøy i andre kvartal.

Av Egil M Solberg | 21.07.2016 11:52:59

– Gjennom kvartalet har aluminiumprisen gått litt ned målt i norske kroner, men til tross for dette leverer vi noen lunde tilfredsstillende resultater, sier fabrikksjef ved Metallverket, Trond Olaf Christophersen.

Hovedårsaken til at verket leverer nokså stabile resultater til tross for nedgang i metallprisene er ifølge fabrikksjefen at organisasjonen har klart å holde produksjonen på stabilt høyt nivå.

– Over mange år har Hydro bygd opp en presisjonskultur som vi er kjent for i markedet. Metall med stempel fra Karmøy skal være synonymt med høy kvalitet og lite klimafotavtrykk, sier han.

Christophersen trekker spesielt frem pressboltstøperiet, som har evnet til å utnytte gode markedsforhold og levert høy produksjon med god kvalitet.

– Resultatet i andre kvartal ved Karmøy Valseverk er også relativt godt grunnet gode markedsmessige forhold for enkelte produkter og flott innsats fra alle ansatte. I tillegg drar effekten av svak norsk krone resultatet i rett retning, sier fabrikksjef i Karmøy Valseverk, Svein Oscar Vormedal.