Menu

Gjør rigg om til oppdretsanlegg

Haugesund-selskapet Viewpoint Seafarm søkte for en tid tilbake om konsesjoner for å drive fiskeoppdrett fra en ombygde rigger. Nå har Stavanger-selskapet Roxels søkt om å gjøre noe lignende.

Av Egil M Solberg | 08.05.2017 23:27:37

Gründer og daglig leder Kåre Olav Krogenes i Haugesund-selskapet Viewpoint Seafarm ble svært overrasket da han leste Dagens Næringslivs artikkel om Stavanger-selskapet Roxels nye oppdrettskonsept fredag.

Roxel planlegger å hente inn 500 millioner kroner i ny kapital og søke Fiskeridirektoratet om mellom ti til 20 utviklingskonsesjoner for oppdrett til havs. Parallelt jobbes det med å søke om patent for konseptet, skriver avisa.

– Vi vil følge med på om Roxel krenker våre patentsøknader. Vi vil for øvrig offentliggjøre minst mulig om vårt prosjekt frem til vi får tildelt eventuelle utviklingstillatelser, sier Krogenes til avisa.