Menu
Illustrasjonsbilde: Fjord Motorpark

Gir ikke opp «Fjord motorpark»

Styreleder Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark har nå organisert et møte med Karmøy kommune i et forsøk på å få politikerne mer positive til prosjektet.

Av Egil M Solberg | 11.04.2016 19:57:54

Med seg til møtet har Grimstvedt både Norges Bilsportsforbund, Norges Motorsports Forbund, Norsk Motor Klubb og Norsk Automobilforbund (NAF).

Etter at Gulating lagmannsrett konkluderte med at ekspropriasjonsvedtaket var ugyldig, har prosjektet i realiteten stoppet opp.