Menu

Gir fem mrd til nye skip

Norske skipsverft trenger mer penger. Nå spytter regjeringen inn nye milliarder. De foreslår å utvide ordningen med byggelånsgarantier for skip fra 2,5 milliarder kroner til 5 milliarder kroner.

Av admin | 07.02.2007 18:25:40

Utvidelsen vil bidra til å sikre sysselsetting og langsiktig verdiskaping langs kysten, samtidig som norske verft vil bli mer konkurransedyktige internasjonalt.

? Dette er aktiv næringspolitikk i praksis. Vi sørger nå for at flere norske verft kan konkurrere internasjonalt om å vinne kontrakter. Dette vil sikre aktivitet og arbeidsplasser langs kysten, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Byggelånsgarantien sørger for at staten avlaster bankene for inntil 50 prosent av risikoen i forbindelse med nybygging og ombygging av skip. Uten denne garantien ville det vært vanskeligere for verft å få finansiering, da norske lokal- og regionalbanker har begrensninger for hvor stor risiko de kan ta per verft.

? Selv om norske verft har fulle ordrebøker i dag, har vi ingen garantier for framtida. Dette handler om at verftene skal få en mulighet til å bygge opp ordremasse for flere år fram i tid, sier Andersen.

Av Egil Kr. Solberg | 07.02.2007 kl.18:2