Menu

Gir blaffen i støyutredning

Det er uenighet om Fjord Motorpark vil medføre støy for naboene. Derfor ville ordfører Jarle Nilsen i Karmøy ha en uavhengig utredning. Dette nekter nå flertallet av politikerne han i å få klarhet i.

Av Egil M Solberg | 31.05.2016 14:48:31

Naboene til det planlagte Fjord motorpark frykter et støyhelvete om anlegget bygges, noe initiativtakerne til anlegget ikke er enige. Derfor ville ordfører Jarle Nilsen ha en uavhengig utredning.

Støyproblemer, men også de økonomiske forutsetningene og muligheter for om det kunne bli en enighet mellom naboene og initiativtakerne – skulle administrasjonen i kommunen se nærmere på. Dette arbeidet blir nå skrinlagt.

Partiene Høyre, Frp, KrF og De kristne krever at saken blir behandling i kommunestyret på junimøtet uten videre utredninger. De mener å ha nok informasjon til å gjøre et vedtak.