Menu
Ole Bernt Thorbjørnsen. Rådmann i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg
Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund kommune har god grunn til å smile i dag. FOTO: E Solberg

Gigantoverskudd i Haugesund

Foreløpig regnskap viser at Haugesund kommune hadde et nettodriftsresultat på 142 millioner kroner i 2017.

Av Egil M Solberg | 19.02.2018 13:00:27

Budsjettert resultat var 45 millioner kroner.

– I tillegg hadde kommunen et regnskapsmessig mindreforbruk på 110 millioner kroner som skyldes god kostnadskontroll, økt rammetilskudd, booppgjøret knyttet til Terrasaken og lavere finansutgifter, heter det i en pressemelding.

Foreløpig regnskap viser at tjenesteområdene hadde 34,6 millioner kroner i mindreforbruk.

– Størst var mindreforbruket i Helse og omsorg med 17,6 millioner kroner og kan forklares med god kostnadskontroll, lavere sosialstønad og høyere tilskudd, heter det i meldingen.

Rådmannen gir honnør til de ansatte i kommunen.

– Medarbeidere, ledere og tillitsvalgte i kommunen gjør en formidabel innsats og bidrar til at kommunen levere gode tjenester og et solid resultat i 2017, sier rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen.

Oppsummert driftsmessig resultat;
* at driften gikk bedre enn forutsatt – 34,6 millioner kroner i regnskap 2016 ble hele det akkumulerte underskuddet dekket inn. 47 millioner kroner som var avsatt til formålet i 2017 ble dermed ikke disponert
* oppgjør av boet til Terra 18,5 millioner kroner
* økte statstilskudd, spesielt integreringstilskudd

Investeringer:
Brutto investeringer i 2017 var 263 millioner kroner, det er en økning på 162 millioner kroner fra året før.

Investeringene er finansiert ved bruk av lån, tilskudd, fond og salg av eiendom.