Menu

Gavmilde Haugesundere

15 mars var det tid for Kirkens Fasteaksjon. I Haugesund ble det samlet inn 211.262 kroner i bøssene som går til Kirkens Nødhjelps arbeid i kriserammede områder.

Av admin | 17.03.2016 15:25:34

På landsbasis rapporterer Kirkens Nødhjelp et samlet beløp på over 20 millioner!

– Konfirmanter, foreldre og andre frivillige har gjort en stor innsats, berømmer Tove Marie Sortland fra Den Norske Kirke i Haugesund.

-Takk til alle som gav, sier Arve Dalby, diakon i Vår Frelsers menighet.

Det er fremdeles mulighet til å gi : Send GAVE på SMS til 2426 og du gir kr.200