Menu

Gasskraftverket på Kårstø går for fullt

Gasskraftverket har siden februar i fjor produsert mer enn tre milliarder kilowattimer elektrisk strøm. - Dersom vilkårene forblir som de er nå er det grunnlag for videre drift, sier Geir Fuglseth i Naturkraft til Aftenbladet.

Av admin | 14.01.2010 11:19:40


Gasskraftverket på Kårstø produserer nok energi til dekke energibehovet i hele Rogaland.

Selv om gasskraftverket er i full sving, så har de sluppet ut en million tonn CO2. Naturkraft har fått gratis utslippskvoter fra staten tilsvarende 1,6 millioner tonn CO2 fram til og med 2012.

Så snart må Naturkraft, som er eid av Statkraft og Statoil, ut og kjøpe CO2-kvoter. 
Prisen på CO2-kvoter ligger på 120 kroner per tonn.

– Vi er avhengig av strømmen fra gasskraftverket i kulda, alternativet kan være strømutkopling, sier kraftanalytiker til Stavanger Aftenblad.

– Men det forutsetter at akseptable prisvilkår for gass og strøm, sier Fuglseth.

Av Egil Kr. Solberg | 14.01.2010 kl.11:1