Menu

Gassco sponser mastergradsstudium på HSH

Gassco bevilger én million kroner årlig i en 3-5 års periode i arbeidet med å bygge opp et mastergradsstudium innen teknisk sikkerhet ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Av admin | 22.12.2008 10:20:07

Administrerende direktør Brian Bjordal i Gassco er glad for å støtte opp om HSH sitt mastergradsarbeid.

– Dette arbeidet er viktig for hele regionen. For Gassco er sikkerhet viktigst av alt, og vi har tett dialog med lokalsamfunnet rundt oss, sier Bjordal.

Dekan A. Rune Johansen i HSH sier at oppbyggingen av et mastergradsmiljø i større og større grad betinger en aktiv medvirkning fra næringslivet i regionen.

– At Gassco nå er først ute med å støtte prosjektet vårt med en million kroner årlig over en 3-5 års periode er vi veldig glade for. Vi håper at dette er et signal som kan få flere virksomheter med. Vi har aldri vært nærmere å ha et mastergradstilbud i Haugesund, sier Johansen.

Av Helge Bro Matland | 22.12.2008 kl.10:1