Menu

Gassco etablerer barrierer mot storulykker

Gassco på Karmøy har etablert en ny indikator for barrierer mot storulykker på alle anlegg og installasjoner hvor Gassco er operatør på anlegg og installasjoner. - Det betyr at vi kan ta tak i uønskede trender enda tidligere, melder Gassco.

Av admin | 20.05.2010 12:03:28

Indikatoren knyttet til barrierer mot storulykker innføres nå på alle anlegg og installasjoner hvor Gassco er operatør på anlegg og installasjoner, i tett samarbeid med driftsselskapene og Det Norske Veritas (DNV).

Barriere-indikatoren vil gi et øyeblikksbilde av en tilstand, samt innblikk i en trend. Denne nye dimensjonen gir dermed mulighet til å korrigere kursen lenge før et uønsket resultat.

– En storulykke er vår største trussel, og barrierene mot en slik hendelse må ha høyeste fokus. Vi har vært gode på å fange opp hendelser – men nå synliggjør vi også negative trender som potensielt kan føre til hendelser, sier Alfred Skår Hansen, HMS&K-sjef i Gassco.

Prosessanlegget på Kollsnes og mottaksterminalen i Zeebrugge var først ute, og i løpet av året vil både prosessanlegget på Kårstø, plattformene og de andre mottaksterminalene i Storbritannia og på kontinentet starte rapportering av data, heter det i pressemelding fra Gassco. 

Av Egil Kr. Solberg | 20.05.2010 kl.12:02