Menu

Gass er trygt

Mulig gass-lekkasje på Kvalamarka og 445 ansatte evakuert på Kårstø pågrunn av gass-lekkasje i går. - Gass er trygt om det blir brukt rett, sier Håkon Grindheim ved Nærenergi til Radio Haugaland

Av admin | 22.05.2014 14:17:46

Brannvesenet rykket mannsterke ut til Kvalamarka i går på en melding om mulig gass-lekkasje. De avslørte raskt at det var blitt brent spill-olje som forårsaket lukt.

Så kom meldingen om gass-lekkasje på Kårstø anlegget, 445 ansatte ble evakuert og da er det lett å spørre seg om gass er trygt?

– Ja, gass er trygt om det blir brukt rett. Flere større produksjonsbedrifter her på Haugalandet bruker gass, nå også flere boliger, forteller Fyringstekniker Grindheim ved Nærenergi.

– Bedrifter har krav om gassalarmer og har gode rutinemessige kontroller årlig, både av oss og brannvesenet, sier Grindheim.

– Boliger har ikke krav til gassalarm, men det finnes for dem som ønsker det som en ekstra sikkerhet. Det er blitt vanlig med gasspeiser, komfyrer og oppvarming i boliger, sier Grindheim som avslutter med å minne om at gassflasker ikke skal oppbevares innendørs i boliger.

Av Veronica Rona Thomassen | 22.05.2014 kl.14:13