Menu

Gasnor: Med rent drivstoff til skip

Flere europeiske land deltar nå i Magalog-prosjektet hvor Gasnor har rollen som hovedkoordinator. Prosjektet har som mål å redusere utslippene ved bruk av LNG som drivstoff i skipstrafikken i Europa med hovedfokus på Østersjøen.

Av admin | 23.06.2008 20:19:38

Magalog blir delvis finansiert av EU gjennom programmet «Intelligent Energy Europe».

Norge er et foregangsland innen bruk av LNG som drivstoff.  I dag er det 10 skip og ferjer langs kysten som bruker flytende naturgass. Reduserte driftskostnader, store miljøfordeler og politisk støtte gjennom NOX ? fondet med reduksjon av rederiskatten ved overgang til gassmotorer, vil bidra til å øke andelen LNG drevne skip i tiden som kommer.

Gasnor leverer i dag LNG til blant annet 5 ferjer som trafikkerer strekningen mellom Bergen og Stavanger og 2 forsyningsskip til Nordsjøen. Flere leveranser er under bestilling. Pioneer Knutsen som har vært i drift for Gasnor siden 2004 og Coral Methane som vil være i drift fra februar neste år benytter også LNG som drivstoff, melder Gasnor.

Av Egil Kr. Solberg | 23.06.2008 kl.20:07