Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Går for storkommune

Bystyret i Haugesund vedtok i dag enstemmig at alle kommunene på Haugalandet skal inviteres til nabosamtaler. Samtalene med Sveio om kommunesammenslåing kan nå bli utløsende for storkommune.

Av Egil M Solberg | 13.04.2016 21:48:25

Allerede i morgen, torsdag, skal Haugesund og Sveio kommuner drøfte framdriftsplanen for kommunesammenslåingen.

Stemningen i bystyret var meget positiv og bystyremedlemmene ser med store forventninger fram til den videre dialogen med Sveio og den politiske prosessen som nå kommer kommunene mellom. skriver hnytt.