Menu

Gamle på sykehjem er underernærte

Mellom 20 og 50 % av gamle på sykehjem er underernærte. Konsekvensene av for lite mat over lang tid er redusert allmenntilstand, svekket immunforsvar, høyere risiko for infeksjoner og økt dødeligheten.

Av admin | 11.02.2007 19:43:32

Flere klage- og tilsynssaker tyder dessuten på at helsetjenesten ikke er oppmerksomme nok på problemet, og heller ikke har gode nok rutiner til å fange opp signaler om alvorlig underernæring hos beboerne. Det viser en rapport som er utarbeidet på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Først når situasjonen er blitt prekær, i form av kraftig vekttap og sterkt svekket allmenntilstand, blir det grepet inn. Men da har utviklingen ofte kommet for langt til at den lar seg reversere.

Nå blir kommunene bedt om å skjerpe seg, blant annet ved å innføre nye rutiner som går ut på at pasienten skal veies regelmessig for å holde øye med vektutviklingen.

Av Egil Kr. Solberg | 11.02.2007 kl.19:4