Menu

Fyllingsgraden øker og prisene faller

Det var 80 % større tilsig til vannmagasinene i fjellet enn normalt i uke 20. Varmt vær førte til stor snøsmelting i de fleste deler av landet. Økningen i tilsiget førte også til oppgang i kraftproduksjonen og til lavere priser.

Av admin | 28.05.2010 14:22:25

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte med 8,6 prosentenheter gjennom uke 20 til 32,6 prosent. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-20007 var 39,6 prosent.

I Vest-Norge var det i uke 20 en fyllingsgrad på 31,9 prosent. Det var imidlertid en betydelig nedgang i produksjonen i Sørvest-Norge som dempet oppgangen i de andre markedsområdene.

Det er lave priser i utlandet og skyldes lavt forbruk og at det var meget rimelig produksjonen tilgjengelig, melder NVE.

Av Egil Kr. Solberg | 28.05.2010 kl.14:21