Menu

Fyllingsgrad på 70 prosent

Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i norske magasin 70,2 %. Gjennom veka sokk fyllingsgraden med 2,4 prosentpoeng mot 3,3 % veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2007 var 74,0 %.

Av admin | 24.12.2008 14:08:00

dammen Nomeland kraftstasjonHøgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 74,8 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 66,5 prosent.

Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 70,2 prosent, melder NVE.

2008
Veke 51
Veke 50
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
  Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 70,2 57515 81888   72,6 -2,4
Område 1

70,2

24062

34285  

72,7

-2,5
Område 2

74,8

16330

21840  

77,1

-2,3

Område 3 66,5

17123

25763   68,6 -2,1
Tal ved utgangen av veka

Egil Kr. Solberg | 24.12.2008 kl.13:1