Menu

Fylket vil kjøpe Bergesenhuset på Vibrandsøy

Haugesund kommune kan få en nok en solid håndsrekning på Vibrandsøy. Fylkeskommunen er interessert i å kjøpe og sette i stand Bergesenhuset, melder havis.no.

Av admin | 20.01.2010 11:27:51

Torsdag i neste uke skal politikerne i Regional- og kulturutvalget i fylket ta prinsipielt standpunkt til et forslag om at fylkeskommunen skal gå i forhandlinger med Haugesund kommune for å kjøpe Bergesenhuset, som er foreslått fredet av Riksantikvaren.

Fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen påpeker at kommunen og staten har brukt penger på å få hånd om eiendommen og berge verdifulle bygninger. Han har fått politiske signaler om at også fylkeskommunen skal bidra i dette arbeidet.

– Det er snakk om at fylket skal ta et tydeligere ansvar, og et tydeligere definert ansvar ved å gå inn å kjøpe Bergesenhuset, sier Johnsen til havis.no.

Han mener Bergesenhuset kan fylle behovet for offentlige funksjoner når Vibrandsøy blir rustet opp som senter for kystkultur og et sentrumsnært frilufts- og rekreasjonsområde.

Haugesund kommune overtok Knutsen-eiendommen på Vibrandsøy for et halvt år siden. Den gang med solid økonomisk drahjelp fra miljø- og utviklingsminister Erik Sol-heim (SV).

Publisert av Helge Bro Matland | 20.01.2010 kl.11:2