Menu
Oasen Storsenter
Arkivbilde

Fylkesmannen stanser Oasen-utbygging

Siste håp for planene om utbygging av Oasen storsenter ligger nå hos kommunal- minister Jan Tore Sanner. Fylkesmannen har så langt motsatt seg planene.

Av Egil M Solberg | 28.12.2015 22:06:03

Fylkesmannen avviste klagen fra Oasen Storsenter. Dermed er det kommunal- ministeren som nå er siste håp.

Som Radio Haugaland omtalte tidligere i år, ønsker sentereierne å rive Kongsgården og utvide kjøpesenteret mot vest.

– Vi er skuffet, men synes det er bra at Fylkesmannen sender saken til departementet, slik at vi får en uavhengig vurdering. Vi har fortsatt håp og forventninger om å vinne fram, sier senterlederen Dag Einar Solberg til Haugesunds Avis.

Utvidet er på 2.454 m2. Blir planene realisert får senteret et forretningsareal på 29.177 m2 BRA.