Menu
Illustrasjon: Statoil

Funn av olje

Statoil og partnerne ENI og Petoro har gjort et oljefunn i Kayak-brønnen i Johan Castberg lisensen. Dette er godt nytt for olje- og leverandørindustrien.

Av Egil M Solberg | 03.07.2017 07:43:29

Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat og kan gi verdifulle tilleggsvolumer til Johan Castberg. Funnet åpner også opp for andre letemuligheter i samme området, melder Statoil.

Kayak-brønnen påviser for første gang ressurser i denne typen letemulighet i Barentshavet.

– Vi er veldig fornøyd med å ha gjort et godt funn i vår første ferdigstilte brønn i Barentshavet i år. Vi er spesielt fornøyd med å ha påvist ressurser i en type letemål som ikke tidligere har vært undersøkt. Det åpner for flere interessante muligheter, sier Jez Averty, letedirektør for Norge og Storbritannia ifølge oljeselskapet.