Menu
Haugesund Sparebank

Fulltegnet på to dager

Da Haugesund sparebank nylig startet prosessen med å utstede egenkapitalbevis for inntil 125 millioner kroner. Ble andelene fulltegnet på bare to dager.

Av Egil M Solberg | 08.04.2016 11:58:28

Styret i Haugesund Sparebank vedtok i mars å starte en prosess for å etablere et garantikonsortium på inntil 131,25 millioner kroner (emisjonsbeløp 125 millioner, samt overkurs i emisjonen).

Garantikonsortiumet er en del av prosessen knyttet til at banken ønsker å utstede egenkapitalbevis for inntil 125 millioner kroner.

Det planlegges utstedt 1 250 000 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105.

Det er etablert et garantikonsortium på NOK 131,25 millioner som sikrer fulltegning av emisjonen.

Garantikonsortiet ble fulltegnet to dager etter tegningsstart og banken har derfor valgt å avslutte tegningsperioden den 7. april 2016. Dette opplyser banken i en pressemelding.