Menu

Frykter mangel på læreplasser

Fylkesordføreren frykter at elever på helsefag blir stående uten læreplass neste år.

Av admin | 22.06.2017 06:56:07

Tallet på søkere til Helse og oppvekst på videregående i Rogaland, har ifølge NRK, økt med nærmere 40 prosent de siste to årene.

Neste år skal mange av disse ut i lære. Det gir et enormt behov for læreplasser.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal møter i dag kommunene for å be dem stille opp.