Menu

Frykter jobbkutt rammer sikkerheten

Jobbkutt i oljenæringen kan true helse og sikkerhet offshore. Petroleumstilsynet frykter ifølge NRK en storulykke og varsler at de vil følge ekstra nøye med de selskapene som kutter hardest.

Av Rolf Helge Tveit | 29.09.2014 07:19:43

Jobbkuttene kan føre til at det blir færre folk til å ta vedlikeholdsjobbene på norsk sokkel.

I dag er etterslepet på vedlikehold ute på plattformene beregnet til 100.000 timer og 20.000 av disse er kritisk for sikkerheten.