Menu

Frykter for parkeringstilbudet

Politikerne i Haugesund ønsker å hente ut én million kroner årlig fra det kommunale parkeringsselskapet. Nå frykter handelstanden for det fremtidige parkeringstilbudet.

Av Egil M Solberg | 03.05.2016 17:00:11

Haugesund Sentrum Næringsdrift AS (HSN) og Haugesunds Handelsstands Forening (HHF) har majoriteten av sine medlemmer fra byens sentrum.

– Vi er de bekymret etter at det kom frem at politisk ledelse i kommunen nå ønsker å disponere én million kroner fra kommunens eget heleide selskap Haugesund Parkering Drift AS (HPD) til andre formål, opplyser styreleder Camilla Klovning Strømø i HHF.

Både HSN og HHF er av den oppfatning at en slik disponering av HPD sine midler, vil svekke selskapets finansielle styrke og derav også selskapets handlekraft gjennom investeringer i nye mulige parkeringsdisposisjoner.

– Vi vil derfor be om at kommunens ledelse tenker alternativt og ikke tapper HPD for hverken oppsparte EK midler, ei heller kommende inntjente midler, understreker Strømø.

Næringsdrivende i sentrum er avhengig av at det er lett tilgjengelige og tilstrekkelig med parkeringsplasser i sentrum.

– Derfor er det viktig at oppstarte midler i HPD brukes til fremtidige investeringer, skriver styrelederen.