Menu

Frykter dyrere og dårligere ferjetilbud

Veidirektør Terje Moe Gustavsen tror at et salg av Fjord 1 til Torghatten kan føre til et dårligere og dyrere ferjetilbud i store deler av Norge. Derfor går Statens vegvesen mot oppkjøpet.

Av Eirin Marthinussen | 18.05.2016 12:58:04

Det var fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane som med knappest mulig flertall vedtok å selge det tradisjonsrike fergeselskapet i fjor høst, skriver BT.no.

Blir selskapene slått sammen vil den nye sammenslutningen kontrollere i overkant av 60 prosent av hele ferjeflåten i Norge målt i antall fartøy.

Torghatten har kommet med forslag om avhjelpende tiltak i forbindelse med kjøp av eierandeler i Fjord1, og etter konkurranseloven forlenges dermed saksbehandlingen. Ny frist i saken er 26. mai.

Transaksjonen innebærer at Torghatten ASA kjøper 50 prosent av aksjene i F1 Holding AS. F1 Holding AS, som er eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune, eier 59 prosent av aksjene i Fjord1 AS.