Menu
karmøy lennsmannskontor

– Frykt ikke for politireformen

Politimester Hans Vik i Rogaland mener folk nord for Boknafjorden ikke har noe å frykte. Det vil ikke bli snakk om å flytte store ressurser fra nord til sør, sier han til Haugesunds Avis.

Av admin | 18.03.2015 06:23:25

Karmøy-lensmann Marit Ellingsen føler seg sikker på at Karmøy-kontoret overlever politireformen.

Politimester Steinar Langholm i HSPD mener det viktigste er at dette politidistriktet ikke blir splittet og er godt fornøyd med at distriktet skal sørover.