Menu

Fruktbare kvinner i Rogaland

Kvinnene i Rogaland er mer fruktbare enn ellers i landet. I 2015 var fruktbarhetsindeksen for kvinner i fylket på 1,87, mot 1,73 på landsbasis, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Av admin | 11.03.2016 07:25:24

Indeksen er et mål på hvor stor andel av kvinnene som fødte barn i løpet av året.

I 2015 ble det født 59.100 barn i Norge.

Tallene var imidlertid ikke like gode for menn. Samlet fruktbarhetstall for menn var 1,56 i 2015, også det en nedgang fra 2014.

Både kvinner og menns fruktbarhet har hatt en jevn nedgang siden 2009.