Menu
Terje Halleland Ketil Solvik Olsen. FOTO: Privat

Frp-seier på bompenger

I forbindelse med "bilpakken" i statsbudsjettet for 2018 er det nå vedtatt å bruke 500 mill til reduserte bomtakster i eksisterende prosjekter.

Av Egil M Solberg | 17.08.2017 13:41:44

– Fordelingen til prosjekter er nå klar og i Rogaland får vi en redusert bompengeanlegg på 3 prosjekter med nesten 2,6 mrd, sier Terje Halleland i Fremskritspartiet.

Av disse får Haugalandspakken 19,2 årlig, noe som utgjør 135 mill i økte statlige bevilgninger i perioden.

Rogfast får 79 mill årlig, noe som utgjør over 1,5 milliarder mer i statlig bevilgning for prosjektet.

– Dermed kam bompengene komme ned i 200 kroner per passering, ikke vesentlig mer enn hva det koster å ta ferja i dag, sier Halleland.

Dette ble vedtatt av borgerlig flertall, mens rødgrønn side har vært i mot.

– Dagens bomselskap er invitert med i bompengereformen, hvor målet er å redusere kostnader. Det vil komme bilistene ytterligere til gode ved at mer av bompengene går til nedbetaling av gjeld fremfor drift, sier Halleland.

Kraftig refusjon
Andelen bompenger i nye veiprosjekt er redusert fra over 50 % ved regjeringsskiftet til ca 30 % nå.

– Tilskuddsordningen vil redusere dette ytterligere. Dermed har Fremskritspartiet levert på sitt løfte med å redusere bruken av bompenger, avslutter Halleland.