Menu

Frelsesarmeen fortsetter med botilbud

Frelsesarmeen skal fortsatt drive et botilbud for rusmisbrukere for Haugesund Kommune. Formannskapet vedtok enstemmig å forlenge eksisterende avtale fra 1.juli i år til 31.desember 2012, skriver Haugesunds Avis.

Av admin | 16.06.2008 11:49:07

Frelsesarmeen har hatt avtale om drift av kommunens botilbud for rusmisbrukere siden 1996. Nåværende avtale ble ingått i 2004, og gjelder døgnkontinuerlig drift av tolv plasser.

Tilbudet har til nå kostet kommunen 6,3 millioner kroner, men vil nå stige til 6, 9 millioner kroner på grunn av pris og lønnsvekst.

Publisert av Lisa Lien | 16.06.2008 kl.11:4