Menu

Freder skipsreder Knutsens villa

Skipsreder Knut Knutsen OAS' villa i Haraldsgata 37 er midlertidig fredet av Rogaland Fylkeskommune. I disse dager sluttfører DNB Nor Eiendom salget av huset som ble bygget tidlig på 1900-tallet.

Av admin | 21.02.2007 12:17:36

I følge statsautorisert eiendomsmegler i DNB Eiendom, Asle Solbøe, har partene vært inneforstått med forholdene rundt fredningen av boligen i budrunden. Han ønsker ikke å si noe om hva den endelige salgsummen blir, men bekrefter at det er oppnådd en pris som alle er fornøyde med. Etter det Radio Haugaland kjenner til vil huset, som er bygget i nyklassisistisk stil, gå for over fem millioner kroner.

Fredning av bygningen med interiører vil innebære at dette viktige eksemplet på borgerlig villa med interiørutsmykning fra 1920 årene blir bevart og kan komme ettertiden til gode. Fylkesrådmannen kjenner ikke til andre kulturminner av denne typen i Rogaland, med interiøret i den grad intakt og med så høy kvalitet i detaljer og utførelse. En fredning av bygningen og dens omgivelser, dvs hagen, vil sikre at eiendommen ikke blir utbygd og mister sin åpne villakarakter og opprinnelige kontekst.

Eiendommen ble bygget tidlig på 1900-tallet for skipsreder Knut Knutsen og hans familie. Det er et to-etasjes hus i nyklassisistisk stil med helvalmet tak med svai. Hele eiendommen er på 1876 kvadratmeter. Det er opparbeidet hage, forseggjort portal med port fra gaten og steinsatt oppkjørsel med langsgående beplantning. Til huset hører en garasje med sjåførbolig i enden. Den markante skipsrederen har betydd svært mye for Haugesund by. I denne forbindelse er det relevant å nevne at Knut Knutsen og hans hustru bekostet byggingen av Rådhuset og Rådhusplassen som ble fredet etter lov om kulturminner i 1993.

Eiendommen fredes midlertidig i påvente av endelig fredning etter kulturminnelovens kapittel 5. Den midlertidige fredningen tar sikte på at en ordinær fredningsprosess startes opp snarlig. Midlertidig fredning innebærer at eiendommen skal behandles som om den var fredet.

Av Magnus Berning | 21.02.2007 kl.12:1