Menu
Skeisvang vgs

Fraværsgrensa gir friske elever

Etter at den nye fraværgrensa ble innført på videregående skoler, har fraværet gått kraftig ned.

Av Egil M Solberg | 17.11.2016 13:49:47

Fraværsgrense på 10 prosent i den videregående skolen har til hensikt å få flere elever til å møte opp, og dermed hindre et stadig økende frafall.

Nå viser tallene at de nye reglene har virket, skriver hnytt.

– Dette tyder på at det var nødvendig med et reglement for å få fram nærværet og verdien av å væra på skolen når det er skoletid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.