Menu
Skeisvang vgs

Fraværet ned med 50 %

De nye fraværseglene i den videregående skolen har gitt resultater. Nå har fraværet i Rogaland gått ned med 50 %.

Av Egil M Solberg | 05.07.2017 15:51:12

På nasjonal basis har nedgangen fra skoleåret 2015-16 til 2016-17 gått ned 40 prosent og 33 prosent nedgang i elevenes timefravær, skriver Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

– Det er gledelig å se at fraværet har gått ned med hele 50 prosent i Rogaland. Det viser at elevene er mer til stede, færre faller fra og det foregår mer læring, skriver stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Haugesund i en pressemelding.

Fraværsreglene ble innført i fjor og sier at man ikke skal ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær for å få karakter i et fag.