Menu

Fravær og overtid gir budsjettsprekk

De fire syke- og omsorgssentrene i Haugesund ligger an til en budsjettsprekk på til sammen 10 millioner kroner i 2008. Mye av grunnen er økt sykefravær og mye overtidsbruk.

Av admin | 16.06.2008 07:08:00

Det gjennomsnittlige sykefraværet er på over 11 prosent hittil i år, og samtidig går de med underskudd.

Konstituert rådmann Stål Alfredsen sier til NRK at han er urolig over den økonomiske situasjonen.

Publisert av Helge Bro Matland | 16.06.2008 kl.07:0