Menu

– Fravær av demokratiske prinsipper

Akershus fylkeskommune er nådeløse i sin beskrivelse av SOS Rasisme. - Det synes å være et totalt fravær av demokratiske prinsipper, sier leder av Akershus barne- og ungdomsråd (ABUR) Henrik Kristian Solberg til Dagbladet.

Av admin | 29.05.2010 09:10:57

HØR LYDFIL: DETTE ER EN ANTIKOMMUNISTISK KAMPANJE
– Det fremstår som at en ikke skal kunne ha tillitsværv i frivillige organisasjoner når man er medlem av et kommunistisk parti, tordner hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen (53) i SOS Rasismes.

Blant de seks instansene som kontrollerer SOS Rasisme for medlems- og pengerot går- SOS Rasisme har totalt

Blant de seks instansene som kontrollerer SOS Rasisme for medlems- og pengerot går Akershus fylkeskommune lengst i å beskrive demokrati- situasjonen i organisasjonen.

– Dette er en antikommunistisk kampanje. Det fremstår som at en ikke skal kunne ha tillitsværv i frivillige organisasjoner når man er medlem av et kommunistisk parti, tordner hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen (53) i SOS Rasismes.

Av Egil M Solberg | 29.05.2010 kl.09:10