Menu

Framleis stor nedgang i fyllingsgraden

Ved utgangen av veke 50 var fyllingsgraden i norske magasin 72,6 %. Gjennom veka sokk fyllingsgraden med 3,3 % mot 3,0 % veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2007 var 75,8 %.

Av admin | 17.12.2008 14:41:38

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 77,1 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 68,6 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 72,7 prosent, melder NVE.

2008
Veke 50
Veke 49
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
  Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 72,6 59457 81888   75,9 -3,3
Område 1

72,7

24927

34285  

76,2

-3,5
Område 2

77,1

16849

21840  

80,9

-3,8

Område 3 68,6

17681

25763   71,2 -2,6

Av Egil Kr. Solberg | 17.12.2008 kl.14:4