Menu

Fraktebåter i motvind

Utenlandske rederier tar i stor grad over kystfraktnæringen langs norskekysten.

Av admin | 14.08.2013 08:53:34

Høye avgifter og utlendinger på lavkostlønn gjør det svært vanskelig å drive lønnsomt, tross den tverrpolitiske enigheten i Norge og Europa om at mer frakt med båt bør benyttes, melder NRK.

Av Rolf Helge Tveit | 14.08.2013 kl.08:53