Menu

Fra forsikringsbedrageri til samfunnsstraff

44 åringen fra Karmøy var med på å arrangere et innbrudd hos sin arbeidsgiver. Tilsammen ble det bedt om over 750.000 fra Gjensidige i erstatning. Også i nabo bedriften gikk de til verks og ønsket nær 250.000 for tapet der. Det hele ble gjennomskuet, nå må 44 åringen ta en samfunnsstraff på 210 timer, dette ble nylig avgjort i Haugaland tingrett.

Av Veronica Rona Thomassen | 17.09.2014 12:55:14

Det var i september 2011 at tre menn gikk sammen om å arrangere tilsammen to innbrudd. Den ene av dem var eier av bedriftene.

 

Den saksøkte 44 åringen var med og hjalp.

44 åringen har også fått utbetalt dagpenger fra NAV som han ikke hadde krav på, ved å oppgi feil antall timer han faktisk jobbet i perioden desember 2011 til mars 2012. Tilsammen fikk han utbetalt 346.000 kroner fra NAV.