Menu

Forventer vekst de neste månedene

Bedriftene i Rogaland forventer ifølge Konjunkturbarometer en forsiktig vekst fremover. I stedet for oppsigelser tas det nå vare på kompetansen.

Av admin | 13.05.2010 12:13:06

Vårens Konjunkturbarometer er basert på NAV sin bedriftsundersøkelse i Rogaland. Nærmere 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen. Disse bedriftene sysselsetter 100.000 personer.

? Prognosene våre for 2010 gjør at vi forventer en svak nedgang på helt arbeidsledige frem ti høsten, og deretter en liten økning, sier Gustav Svane, rådgiver i NAV Rogaland.

Dette gir et årsgjennomsnitt på 6000-6500 helt ledige i Rogaland, og er 2,6-2,8 prosent av arbeidsstyrken

Av Egil Kr. Solberg | 13.05.2010 kl.12:12