Menu

Forvalter 1,4 milliarder årlig

For hver krone Haugesund kommune forvaltet i 2005 gikk 35 øre til skolene og barnehagene, mens 46 øre gikk til tjenester innefor helse, pleie og omsorg. Rundt 1,4 milliarder fordeles hvert år mellom de ulike tjenesteområdene.

Av admin | 18.07.2006 07:04:23

Av en omsetning på totalt 1,4 milliard kroner går ca 65 % til å dekke ansattes lønn. Det er ingenting som tyder på at kommunene vil ha flere kroner å rutte med i åra som kommer. Utfordringen er derfor å få mer tjeneste ut av hver krone.

Av Helge Bro Matland | 18.07.2006 kl.07:0